Ana içeriğe atla

Kontrollü deney yöntemi, günümüzde sosyal bilimler için de önemli bir araç haline gelmiştir. Bu nedenle deneysel iktisat hızla gelişen bir alandır. Merkez, ASBÜ bünyesinde bu alandaki faaliyetleri organize etmek amacıyla kurulmuştur.

ASBÜLAB’ın amacı, bireysel ve sosyal tutum ve davranışların anlaşılmasına yönelik, başta iktisat olmak üzere sosyal bilim araştırmalarına katkı sağlayacak deneyler tasarlamak ve gerçekleştirmektir. ASBÜLAB bünyesinde yapılan deneylerle insanların iktisadi davranışlarının temel dinamiklerini belirlemek amaçlar. Bu temel dinamiklerin hangi süreçler içinde kazanıldığını, hangi durumlarda ortaya çıktığını, diğer insanlarla ortaklaşa karar verirken bu dinamiklerin nasıl şekillendiğini ve bunların toplumsal etkilerini saptamak da merkezin hedefleri arasındadır. ASBÜLAB aynı zamanda farklı alanlardan araştırmacıları buluşturabilecek disiplinler arası çalışmaları da teşvik eder.